Klubbstyrelsen 

Ordförande
Gun-Britt Penderos

Ledamot/Sekreterare
Margareta Wilscher

Ledamot
Anna Conradsen
     

Ledamot/Kassör
Gunilla Kronroth

Ledamot
Pia Bergqvist

Suppleant
Magnus Lövgren